mimari ic mekan tasarimi mehmet karasu

İç Mekan Tasarımı Ve Görselleştirme Hizmeti

Yapıların iç mekân tasarımı üzerine yapılan çalışmaları tanımlamak için kullandığımız iç mekân tasarımı ifadesidir. Mimari tekniklerin yanı sıra birçok farklı faktörün de etkin rol oynadığı süreçleri içerir. Sanıldığının aksine başarılı bir iç mekân tasarımı için, sadece mimari tekniklerin bilinmesi yeterli değildir.

Bir iç mimarın başarısı; iki aşmalı bir sürecin en iyi şekilde gerçekleşmesi ile görünür hale gelir. Bu aşamanın ilk kısmı proje aşamasıdır. Mekâna etki eden tüm faktörleri keşfederek; içinde yapılacak işin ya da yaşayacak olanların ihtiyaçlarına uygun planlamalar yapar. Aynı zamanda şık ve mekâna değer katacak estetik çözümler üretir. Bunlar başarılı bir projenin ana hatlarına işaret eder.

İç mekânları planlarken, çevresel ve yapısal faktörlerle birlikte işler. Tasarım süreçlerini etkileyen kültürel değerleri, psikolojik ve sosyo-ekonomik etkenleri; mekânsal anlamda yorumlamak da tasarım ve teknik çözüm süreçlerinin bir parçasıdır.

İç mimarlık branşının teknik üniversite ile güzel sanatlar fakültesi arasında; bir yerde konumlandırılması tam da bu nedenledir. Birçok farklı disipline ait bilgi ve beceriye ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır. Bu anlayışla iç mekân tasarımı ve görselleştirme hizmeti veririz. Mimari yeteneklerinin yanı sıra farklı disiplinlerden faydalanarak; bilgi ve tecrübe açısından da kendini geliştirmiş ve kanıtlamış uzman kadromuzla fark yaratırız.

İç Mekân Tasarımını Etkileyen Faktörler

İç mekânlar, insanın kendini ve yaşamsal aktivitelerini öznelleştirdiği yerlerdir. Dış etkenlerle arasına sınır koyarak kendi kişisel alanını tanımladığı yerlerdir. Gerek estetik gerekse işlevsellik açısından birçok ihtiyaç doğurur. Mekân ve obje bütünlüğü içinde anlam kazandığı yerlerdir iç mekânlar. Çağlar boyunca estetik yetenek ve sezgilerin bilgi ve beceri ile bütünleşip; özgün mekân tasarımları yaratma çabası bundandır. İç mimarlık branşını şekillendirerek bu günlere gelmesini geçmişimiz sağlamıştır.

İç mekân tasarımını etkileyen birçok farklı etken var. Kuşkusuz ve bu etkenler pek çok farklı değişkenle de doğrudan bağlantılıdır. İç mekânın değerlendirilme amacının, ticari ya da yaşamsal bir alan olması gibi veya kamusal bir hizmet binası, bir sanatsal mekân belki bir kafedir. Aklınıza gelebilecek ve iç mekân tanımına uyabilecek her alan; tasarımı etkileyen unsurları ve değişkenleri kendi öznel yapısı ve niteliği içinde belirli hale getirir. Mekânın fiziksel tasarımından, obje seçimine, alanların en verimli ve işlevsel olarak değerlendirilmesinden; estetik dokunuşlara kadar her sürecin tüm bu faktörler ve değişkenlere göre planlanması, özgün mekân tasarımındaki başarının herkesçe bilinen sırlarından biridir! Birçok farklı alan için, iç mekân tasarımı hizmeti veren tecrübeli ekibimiz, hazırladığı iç mekân tasarım projelerini, bütün bu duyarlık ve farkındalık çerçevesinde oluşturarak zevkli, özgün ve fonksiyonel mekânlara imza atmaya odaklanmıştır.

İç Mekân Projelerinin Modellenmesi ve Görselleştirilmesi

İç mekân tasarımı süreçleri iki aşamalı bir çalışmayı içerir demiştik: Birinci kısım mekânın tasarlanması, tasarım sürecinin planlanması, obje ve malzemelerin belirlenmesi vb. çalışmaları kapsayan iç tasarım projesi oluşturma kısmı olurken, ikinci kısım da bu projenin görselleştirme teknikleri ile sunumunu kapsamaktadır. Mimari projeleri okumak ve anlamak teknik anlamda uzmanlık gerektiren bir iştir. Oysa projelerin herkesçe anlaşılabilir şekilde görünür kılınması hem projenin etkisini arttıracak ve hem de ticari açıdan projenin daha hızlı değerlendirilmesini sağlayacaktır. Günümüzde birçok mimari ofis üç boyutlu görselleştirme hizmetini render firmalarından satın alarak ek masraflardan kurtulmayı tercih ediyor.

Tecrübeli iç mimar tasarım ekibimiz ile mimari projelerinize render hizmeti verirken aynı zamanda projenize teknik ve içerik açısından da destek verip, uzun yıllara dayalı bilgi ve tecrübelerimizle, projenizi geliştirme veya revize etme süreçlerini tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.

Render Hizmeti Nedir?

Mimari projelerin iki veya üç boyutlu olmak üzere resim, animasyon ve video şeklinde modellenmesi ve dijital olarak sunulmasına render hizmeti diyoruz. Render almak şeklinde de tabir ettiğimiz görselleştirme çalışması dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Render, projede yer alan tüm tasarımsal unsurların, ışıkların ve yansımaların etkileşimi sonucu oluşan ışık kümelerinin hesaplanması ile oluşturulur.

Buraya Tıkla, Mimarını Ara!